2 Kasım 2018 Cuma

EN Barış Konferansı Slovenya'da yapıldı:

Uluslararası PEN Barış İçin Yazarlar Komitesi'nin olağan toplantısı Slovenya'nın Bled Kentinde 8-12 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. PEN Türkiye Merkezi adına bu toplantıya Yönetim Kurulu Dış İlişkiler sorumlusu Zeynep Oral katıldı. Aşağıda toplantı izlenimleri:

PEN Sloven Merkezi, Sloven Yazarlar Birliği, Sloven Kültür Bakanlığı ve Bled Belediyesi'nin düzenlediği toplantıya, 35 ülkenin yazar, şair ve gazetecileri katıldı. Her ülkeden genelde 2 -3 temsilci varken, maddi olanaksızlar yüzünden, Türkiye'den tek temsilci vardı. En kalabalık katılım doğal olarak Slovenya'dandı. Sonra Fransa, Hırvatistan, İsviçre ...

Buluşma boyunca iki Yuvarlak Masa toplantısı gerçekleştirildi. Biri "Çevreden Merkeze, Edebi Yaratıcılık"; diğeri ise "Barış çabası içinde Gezgin Yazar" başlığını taşıyordu.

Ayrıca Uluslararası PEN'in geleceğine ilişkin iki toplantı yapıldı. Bu toplantılarda dünya barışını tehdit eden öğeler; sanal ortamda yazarlık; dijital özgürlük; düşünce ve ifade özgürlüğü; tehdit altında olmak, dünya barışı hizmetinde yazar, Ortadoğu'daki kritik durumlar , 2013-15 Yıllarında uygulanacak stratejiler ele alındı.

Özellikle üzerinde odaklanılan konular şunlardı:

- İsrail- Filistin İlişkileri , ikisi arasındaki diyaloğu güçlendirme yolları...

-Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılar, hapisteki yazar ve gazeteciler...

- Uygur, Tibet gibi ülkelerdeki yazarların kendilerini bağımsız bir biçimde ifade edebilmeleri için Uluslararası PEN olanaklarının zorlanması...

- Çevre, doğa ve kültürel mirasın korunması çabalarının arttırılması...

-Afrika'da kadın yazarların güçlendirilmesi çalışmaları.

-Edebi yaratıcılık kadar, toplumsal ve politik hakların da savunulması yolunda düşünce birliği... Barışsız özgürlüğün, özgürlüksüz barış olamayacağının bilinçlere yer etmesini sağlamak...

Ayrıca her akşam küçük gruplara ayrılarak Slovenya'nın çeşitli kent , kasaba ve köylerine dağıldık ve farklı mekanlarda okur, izleyici, halkın katılımıyla, herkes kendi öykü- şiir- denemelerini hem kendi dilinde hem de çevirileriyle dinleyicilere sundu.

Bunların yanı sıra, çeşitli ülkelerin yazar kuruluşları arasında ilişkiler , bağlar güçlendirildi.

Sayın Zeynep Oral'a teşekkür eder, bilginize saygıyla sunarız.

PEN YK