28 Nisan 2017 Cuma

EĞİTİM


 1. En büyük tasarruf, eğitim, öğretime ayrılan tasarruftur. Dört misli geri döner.

 2. Eğitim öğretim, insana huzur verir, yaşamdan mutluluk ve haz dymanızı sağlar. En huzurlu alan eğitim öğretim alanıdır. İnsan düşüncesini sonsuza kadar uzandığını hisseder.

 3. Bir teybe müzik koymayı, öğretim, müziğin ritmine göre dans etmeyi de eğitim olarak vasıflandırabiliriz.

 4. Türk eğitim sistemini amacı, Atatürk ulusçuluğuna ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, aklın ve bilimin önderliğinde, pozitif düşünen, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, öğrenmeyi öğretebilen, laik ve demokratik değerleri benimsemiş, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen bilgi çağı insanını yetiştirecek, Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşımayı amaçlayan insanlar yetiştirmektir. Bilimsel düşünme yöntemini ve davranışı kazanan insanlardan beklenir.

 5. İnsanlarla iletişim kuramayanlar, kedi köpek besler. Çünkü onların dili yoktur.

 6. Kendisini yönetme yeteneği olan kişi, çevresiyle iletişimde etkin bir kişidir.

 7. Bir kabın içine su koy, su kabı olur. Turşu koy, turşu kabı olur. Bal koy, bal kabı olur. Kafanızın içine ne koyarsanız o şekli alır.

 8. Sinirlendiğiniz zaman, aklınızın yarısı gider, yarım akıllı adam düşünemez. Onun için kararları sakin kafa ile vermeli.

 9. İnsan hem mesleki bilgi, hemde sosyal bilgi sahibi olmalı. Nasıl ki kuşun iki kanadı varsa, mesleki bilgi bir kanadı, sosyal bilgide öbür kanadı taşır.

 10. Vazifenin öğretilmesinden ziyade, sevdirilmesi lazım.

 11. Lafları söylüyor söylüyor, gerisini bağlamıyor. Gerisi Allaha emanet.

 12. Öğrenci, öğretmenine yaşlı ise tarihi eser gibi bakar. Tarihi eserde çok şey öğrenir.

 13. Okulların, insanakazandırdığı en iyi alışkanlık, okuma alışkanlığıdır.

 14. Bildiklerim okuyup öğrendiklerim, başkalarından gözlemlediklerimdir. Konuştukça bildiklerini söylersin, dinledikçe bilmediklerini öğrenirsin.

 15. Sinanları mimar, Mehmetleri fatih, Mustafa Kemalleri, Atatürk yapan elleri öpülesi öğretmenler.

 16. Kültürlü ve eğitimli bir insansın, saçmalamak niye? Saçmalamaktan zevk alıyorum.

 17. Okul bastırılmış gençliğin, eğitim yerleri, haralaı ve hapishaneleridir.

 18. Kültür pahalıdır. Emek ve zaman ister. Ama dönüşü muhteşem olur. En az dört misli geri döner.

 19. Cep telefonunu kullanmasını bilen, bilgisayar kullanmasını bilir.

 20. Hipokrat okuyan doktor olur. İmam hatipte okuyan, imam olur. Harp okulunda okuyan, Atatürk olur.

 21. Gençlik genellikle yeniyi, ileriyi, çağdaş olanı, aydınlık olanı araştırır, inceler, sorgular, öğrenir, uygular.

 22. Medeniyet, insanların sessizce anlaşmasıdır.