6 Eylül 2017 Çarşamba

HEKiMLiK VE FAHiŞELiK

a.. Her ikisi de dünyanın en eski meslekleridir.
b.. Her ikisi için de 'Allah muhtaç etmesin ama yokluklarını da göstermesin' denir.
c.. İkisinin de aldığı ücrete 'vizite ücreti' denir.
d.. Eğer özel sektörde çalışıyorlarsa ne ala, toplumda her ikisininde saygınlığı yüksek olur; ama eğer kamu sektöründe iseler halleri perişandır.
e.. Sosyetik olanları daima el üstünde tutulur; sık sık televizyonlarda, basinda boy gösterirler.
f.. Her ikisinin de çalışma saatleri düzenli değildir. Ne zaman çağırılırsa o zaman gitmek zorundadırlar.
g.. Her ikisi de müşterilerini seçme şansına sahip değildir.Ancak müşterileri onları seçebilir
h.. Muameleleri iyi olmak zorundadır, müşteri memnun kalmazsa bir daha gelmez.
i.. Her ikisi de otobüste, trende vs. yolculuk yaparken yanlarında oturan kişiye mesleklerinin ne olduğunu söylemekten çekinirler. Aksi takdirde yanlarındaki kişi kendilerinden yararlanmaya kalkışabilir.
j.. Mesleklerini sevmeseler de bir kere başladılar mı artık geriye dönüş yoktur.
k.. Her ikisi de çocuklarını en iyi okullarda okuturlar kendileri gibi olmasınlar diye...
l.. 'Ne olacaksan ol ama en iyisi ol' düsturu her iki meslek için de geçerlidir.
m..Her ikisinin de en büyük hayali, bol para kazanıp, en kısa zamanda bu meslekten kurtulmak ve normal insanlar gibi bir yaşam sürebilmektir.
Ama nerdeee...
Antik şehirlerden günümüze kadar genelde iki yapı ayakta kalmıştır...
Şifahane ve kerhane. Çünkü ikisi de yıkılmasın diye çok sağlam yapılmışlardır..

Dr. Kadir Çeviker
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi