20 Ekim 2017 Cuma

DÜŞMANIN PLANINI BOZMAK ZORUNDAYIZ !

Kapitalist blokun en üst düzeydeki egemenleri ile Türkiye’nin en üst düzeydeki elitleri arasında şöyle bir diyalog geçtiğine sanki oradaymışım gibi emînim: Biz artık dünyânın tek süper gücüyüz, bizim irâdemize karşı gelebilecek başka bir güç merkezi yoktur ve bundan sonra oluşması da mümkün değildir, çünkü buna izin vermeyeceğiz. Şu halde Devletinizin kurucusu ATATÜRK’ün en fazla üzerine titrediği kavram olan fakat NATO’ya girebilmek uğruna önemli ölçüde vazgeçtiğiniz ''BAĞIMSIZLIK'' kavramını zihninizden tamâmen silin. Bu da yeterli değil; millî-üniter devlet kimliğinden yavaş yavaş uzaklaşmak, yönettiğiniz topluma egemen olan tek millet, tek devlet, tek bayrak, bölünmez-bölünemez vatan zihniyetini yıkmak zorudasınız. Çünkü bu kavramlar bizim kurmak istediğimiz ve şüphesiz bizim yöneteceğimiz tek dünyâ devletinin ön modeli olan dünya konfederasyonu projemizle bağdaşmıyor. Biz, mevcut bütün millî devletleri etnik kimlik ve mezhepler temelinde parçalamak ve binlerce küçük devletçik oluşturmak kararındayız. Bu devletçikler iç işlerinde bizim çizdiğimiz sınırlar dâhilinde serbest fakat özellikle ekonomik ve askerî açıdan bizim irâdemize tâbi olacaklar. Bunun için Türk ordusunun bugünkü statüsünü değiştirmek, devlet ve toplum üzerindeki gücünü ve îtibarını sarsmak zorundayız. Zâten çok ileride bütün devletçiklerin ordularını tasfiye edecek ve yerlerine polis gücünü ikâme edeceğiz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ayrıntıya girmeye gerek yok; şu kadarını bilin ki, biz ekonomiyi ve kitle psikolojisini silâh olarak kullanmayı çok iyi biliriz. Bizim küçük bir işâretimizle başlayacak büyük bir ekonomik kriz onları tepetaklak etmeye yetecektir. Sonrasında kendi çıkarmış oldukları kânunları başlarına belâ edeceğiz, bizim aleyhimizdeki konuşmalarını ve tebessüm ederek seyrettiğimiz uygulamalarını onları en ağır şekilde cezâlandırmanın gerekçesi yapacağız. Uygulanabilir mi bu plan? Siz farkında değilsiniz; uygulamaya başladık bile! Muhsin KÜÇÜK