1 Aralık 2017 Cuma

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer,gök,su dinlesin,
Sert adımlarla her yer inlesin.

Bu gök deniz ,nerede var,
Nerede bu dağlar, taşlar,
Bu ağaçlar ,güzel kuşlar,
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer gök ,su dinlesin,
Sert adımlarla her yer inlesin
Ali Ulvi

Çanakkale'de büyük zafer kazandığımızı öürendiğim gece,sevinçten uyuyamadım.O heyecanla bu güfteyi yaptım der.

Çanakkale Muharebeleri her şeyden önce,Türkün sanılan gücünün bitmediğini,daha çok şeyler başarabileceğini,bütün dünyaya açık bir biçimde ispatlamış ve Milli Mücadelinin ilk adımlarının atıldığı muharebe olmuştur.

Boğazlar açılmadığından Rusya ile irtibat kurulamamış,Rus ordusunasilah ve malzeme yardımı yapılmamış,İhtilaf devletleri de Rus gıda maddelerini ve tahıl kaynaklarından faydalanamamıştır.
Rusya'nın yüzyıllardır gerçekleştirmeyi düşündüğü Boğazlara sahip olma hayali bir kez daha yıkılmıştır.
Rus Çarlığına yardım için Boğazları zorlayan İngiltere ve Fransa,bunda başarılı olamamıştır. Rus çarlığının yıkılışını önleyememiştir.
Türklerin üstün mücadele gücünü gören Romanya ve Yunanistan tarafsız kalmayı kendilerine daha yararlı bulurken,Bulgaristan mihver devletleri yanında savaşa katılmak zorunda kalmıştır.
Çanakkale Muharebe alanında İhtilaf devletlerinin büyük kara ve deniz kuvvetlerinin bağlanması Batı cephesinde Alman orduları üzerindeki ordularının baskısı azalmıştır.
Çanakkale'deki yenilgileri İngiltere ve Fransa'nın askeri presjtiğini de olumsuz etkilemiş,bu devletlerin yenilmezliğinin doğru olmadığı ispatlanmıştır.
Çanakkale Muharebeleri Boğazların ebediyen Türk Milletinin elinde kalmasını sağlamıştır.
İnanmış insanın en büyük silah olduğu gerçeği ortaya konmuştur.
Muharebede Türk komuta heyetinin taktik ve strateji görüş,karar ve uygulamada daima başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.
Türk askerlerinin vatanı için canını vermede her milletten önce olduğu tartışmasız ortaya çıkmıştır.
Geçmiş yıllarda maddi ve manevi çöküntülere uğramış olan Türklerde bir milli ruh uyandırmış ve bu bir anlamda Kurtuluş savaşımızın tohumlarını atmıştır.
Çanakkale Muharebeleri,aynı zamanda Mustafa Kemal gibi bir dahiyi yaratmış ve ileride Türk'ün kaderinde çok önemli rol oynayacak olan bu büyük lideri Türk Milletine kazandırmıştır.
Çanakkale Zaferi,Türk askerinin ruh kudretini gösterir. Muharebeleri kazandıran bu yüksek ruhtur.Türkler Çanakkaleyi zorlayan çağının en iyi tekniğine sahip güçleri karşısına adeta bir kale gibi dikilmiştir.
Çanakkale ,saldırgan istilacılara karşı Türkün erkekçe yumruğunu vurduğu,çelik zırha iman dolu göğsünü gerdiği,gencecik bir kuşağın kanıyla yıkanan yerdir.Çanakkale bizim için toprak parçası değil,Aziz şehitlerimizin göğusleri üzerinde suyu kan,toprağı kemik ve her taşı iman kesilmiş bir vatan parçasıdır.
Büyük Türk Milletinin tarihi yüzlerce savaş ve zaferlerle doludur.Ancak Çanakkale Zaferi,kahramanlık ve fedakarlığın en anlamlılarındandır.
Kütüklerindeki son kurşun bitene kadar vuruştular.
Kurşunları bitti süngü taktılar.
Süngüleri kırıldı,dipçikleri ile,tırnakları ile düşmanın boğazına sarıldılar.
Öldüler,öldürdüler,düşmana bir karış toprak vermediler ve tarihe eşsiz bir Türk Müdefaası kaydettiler.
Bir kahraman takım ve Yahya Çavuştular.
Tam üç alayla burada gönülden vuruştular.
Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri.
Allah'ı arzu ettiler akşama kavuştular.

Cemal Borandağ
30 Kasım 2017 Tuzla-İstanbul
İnana ve seven insan kadar güçlü olan insan yoktur.