5 Ocak 2018 Cuma

Emperyalizmin Amacı

Bu sözü söyleyen kim biliyor musunuz? Orta Doğu CIA Şefi, kendisi Ilımlı İslamın kurucusudur. Kemalizmin işi bitti şimdi tarikat zamanı diyen kişidir. Burada da görüyoruz ki Emperyalizmin amacı birdir ama yöntemi bindir. Uzak durmanız gereken temelde üç sınıf vardır. Amerikan İslamcısı Amerikan Solcusu Amerikan Mandacısı Amerikan İslamcısı, mevcut iktidardır, İslam ile uzaktan yakından alakası yoktur, 2-3 kere Osmanlı diyerek, bir kaç kere de Cuma'ya gittiler mi, İsrail'i korumak için kurdurdukları füze kalkanları, aldıkları Yahudi Cesaret Madalyaları, Şovalye Nişanları unutulur gider. Amerikan Solcusu, Demokrasi ve Kardeşlik adı altında, Komünist kesimin başını çektiği, ülkeleri bölünmeye iten, kardeşliği kendi kör ve yetersiz, toplum doğasından uzak, bireyleri birleştirerek toplum haline getiren kültürün içeriğini ve işlevini anlamaktan aciz bir ideolojinin uykulu sayıklayıcıları gibi sürekli aynı sloganları atarak, bölünmezsek bu Faşizmdir, Demokrasi, Kardeşlik için ülke bölünmelidir mantığı ile Ulus-Devletleri gene iddia ettikleri gibi hiç bir azınlığın, kökenin kendi adıyla anılmayacağı ve anadilde eğitim alamayacağı bir başka ULUS eksenli Devlete kaydırmaya çalışırlar. Buradaki Ulus değişikliği ise Emperyalizmin isteğine göre şekillenir. Günümüzde de geçmişte de bu Kürdistan'dır, 100 Yıl önce Sevr anlaşmasına Kürdistan kurulacak şeklindeki maddeler boşu boşuna konulmamıştır. Amerikan Mandacısı ise, liberal takılan, özgürlüklerden, düşünce hürriyetinden bahsederken sürekli Avrupa'yı örnek göstererek, Türkiye'nin temel değerlerini, topluma mal olmuş Atatürk, Esat Bozkurt belki Osmanlı Padişahları hatta Attila gibi, tarihimizin derinliklerinden olan Kahramanlarımızı aşağılarlar. Atatürk Diktatördü, Attila Barbardı Osmanlı ise istilacıydı, sömürgeciydi, soykırımcıydı gibi örneklerle Türk Ulusunun özgüvenini, tarihine olan sevgisini ve bağlılığını zedeleyerek Emperyalizme kültürel ve siyasi açıdan, aynı ulus fertlerini daha hassasiyetsiz konuma getirmeye çalışırlar. Size söyleyeceğim şudur ki, kim olursa olsun, hangi ideoloji ya da düşünce, sınıf olursa olsun içinde eğer Atatürk ve Türklük yoksa o kişiden uzak durun, er ya da geç, geçmişteki iktidarlarda da olduğu gibi ne bahsettiği gibi dine, ne ezilenlere ne de özgürlüklere önem veriyordur, onun tek amacı Asya'nın Kilidi Anadoluyu, Emperyalistlere açmak hatta kırmaktır... (alıntı)