15 Ocak 2018 Pazartesi

Türk Dil Kurumu

Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı Güncel Türkçe Sözlük'te bulunan 104.481 sözcüğün kökenlerine göre dağılımı şöyledir: 89689 Türkçe 6463 Arapça 4974 Fransızca 1374 Farsça 632 İtalyanca 538 İngilizce 413 Yunanca 147 Latince 85 Almanca, Rusça, İspanyolca ve Ermenice Dipçe: Dilimize yad bir dilden girmiş olan sözcükler, kökenine bakılmaksızın hangi dilden girdiyse orada gösterilmiştir.