23 Eylül 2016 Cuma

YÜKSEK KAN BASINCI

Hayvan çalışmaları, zeytin yaprağı ekstraktının yüksek kan basıncını önemli ölçüde düşürebildiğini göstermiştir (6, 7). Bu etkinin, zeytin yaprağı ekstraktının kan basıncı yükselmiş hayvanlara verilmesinden sonra ortaya çıkması veya zeytin yaprağı ekstraktının kan basıncı yükseltilmeden önce verilmiş olduğu hayvanlarda da gerçekleşmesi çok önemlidir. Bunun anlamı, zeytin yaprağı ekstraktı, yüksek kan basıncını hem önleyebilir hem de tedavi edebilir (8). Kan basıncındaki düşmeyi, kalbin sol karıncığındaki basınç düşmesi takip eder. Bu düşme de kalbin kendi koroner damarlarındaki akımı rahatlatır. İnsanlar üzerinde yapılmış ilave çalışmalarda da zeytin yaprağı ekstraktının kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir. Sınırlı hipertansiyona sahip (kan basıncı 120-139 ve 80-90 mm cıva) tek yumurta ikizlerinde çok etkileyici bir çalışma yapılmıştır, çalışmada tek yumurta ikizleri kullanılmış olduğundan genetic faktörler dışlanmıştır (10).

Bir gruba, günde 1000 mg kuru ekstrakt verilmiş, diğer bir gruba da yanlızca placebo verilmiştir (benzer görünüşte fakat içinde etken madde yok). 8 hafta sonunda placebo grubunda hiç bir tansiyon değişikliği olmazken, ekstrakt alan grupta ortalama 11 mm cıva sistolik (büyük) ve 4 mm cıva diyastolik (küçük) tansiyon düşmeleri gözlenmiştir (10). Ekstrakt grubunda önemli LDL kolesterol azalmaları da olmuştur. İnsanlar üzerinde yapılmış olan bir çalışmada, geleneksel bir tansiyon ilacı olan Captopril’in tansiyon düşürücü etkisi zeytin yaprağı ekstraktı ile karşılaştırılmıştır (11). Bu çalışmada, kademe-1 hipertansiyonlu (140-159 mm cıva ve 90-99 mm cıva) hastalar günde 2 defa 500 mg kuru zeytin yaprağı ekstraktı veya 2 defa 12,5 mg Captopril aldılar.

Captopril dozu gerektiğinde, 2×25 mg/gün olarak yükseltildi. 8 haftalık bir tedaviden sonra, her iki grupta da ortalama kan basınçlarında düşmeler tespit edilmiştir (sırasıyla 11,5-13,7 ve 4,8-6,4 mm cıva). Gruplar arasında istatiksel bakımdan anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Diğer bir deyişle, zeytin yaprağı ekstraktı, reçeteli ilaç kadar etkili olmuştur. Laboratuvarda, daha yakın bir gözlemle, bu eşdeğerlik açıklanabilir. Her ne kadar zeytin yaprağı ekstraktının ve Captopril’in etki mekanizmaları farklı ise de (ekstrakt içindek aktif madde, oleuropein doğal bir kalsiyum kanal tıkayıcı olarak davranır, Captopril ise bir ACE inhibitörüdür) her ikisi de, damarlar içinde çalışarak, genişlemelerini ve sonuçta basıncın düşmesini sağlamaktadır (12, 15)