20 Kasım 2017 Pazartesi

Çanakkale Geçilmez-1915Destanları yazanlar,türküleri yakanlar,şarkıları besteleyenler,şiirleri okuyanlar,kanunları yapanlardan daha güçlüdür.

Zamanın ruhu,böyleydi.
Denizlere hakim olanlar,
Dünyaya,hakim olurdu.
Üzerinde batmayan,
Ülkeydi İngiltere.
Dünyanın,bir çok yerlerinde,
Hakimdi,sömürgeleri vardı.
Gandi,
Ben dünyanın tanrısı,
İngiltere olduğunu zanederdim,
Mustafa Kemalin,
İngiltereyi yendiği zamana,
Kadar.
Ama öyle değilmiş,
Mazlumlarında,
Allahı varmış,koruyormuş.
İngilizler,
Çok eminlerdi,güçlerinde.
Dünya üzerinde,
Ne derlerse,o olurdu.
Aksine hareketlerde,
Korkunç acımasızlardı.
Cezalandırırdı.
Onun içinde,
Asılırsan,İngiliz ipi ile,
Asıl derlerdi.
Çoğu yerlerde,
Yerlileri kandırırlardı.
Saflardı.
Doğa kanunlarına ,inanıyorlardı.
Güneşe,aya ,tabiyata.
Önce onları,Hiristiyanlaştırıp,
Ellerine incili verip,
Uyutup,uyuşturup,kandırıp.
Hiristiyanlık,yerlilerin olmuş,
Toprakları,yeraltı,yer üstü,
Zenginlikler,
İngilizlerin,olmuştu.
Köle olmuşlardır,artık.
Onları,insan kılıklı,
Hayvan olarak görüyorlardı.
Vahşilerdi.
Onların,yerüstünde emeğinden,
Yeraltındanda,
Madenlerinden yararlanıyorlardı.
Onların hakları vardı.
Çünkü üzerinde,
Güneş batmayan ülkeydi.
Zengindi.
Dahada zengin olmak,
İstiyordu.
Osmanlı artık,hasta adamdı.
Zengin ,yeraltı,yer üstü,
Zenginliği vardı.
Ortaasyadan gelmişlerdi.
Artık fazla oldular.
640 SENE BURDA,
Yaşıyorlardı.
Artı kendi vatanlarına gitsinler.
Bizlerde,
Medeniyetlerimizin,
Beşiği olan,
Eflatunlar,Aristolar,
Aristolalesler,
Homerosların,memleketiydi.
Neydi öyle.
Osmanlı fazla oldu.
Fatihler,Yavuzlar,Selimler.
Gerçi onlarında sonu geldi.
Artık.
Onları sonu,
1699 Karlofça anlaşması ile,
Gerilemeye başlamışlardı.
Yavuz Sultan Selimin,
Şah İsmaili yenmesi,
Oh olsun.
Türkler ,birbirine düştüler.
Şah İsmail yenilmişti
Aşık adam,saz şairi,mahlası Şah Hatayı.
Zamanında saldırsaydı,
Belki Şah İsmail kazanacaktı.
Kalleşlik olur dedi,
Osmanlının,en zayıf,
Anında vurmak.
Savaşın vicdanı mı olur?
Harp bir hiledir.
Harpte atak davranan,
Zeki ve akıllı olanlar,
Kazanır.
Kazandı Yavuz Sultan Selim.
Çaldıran Muharebelerini.
Ama,
Ridanya muharebesinden sonra,
Osmanlı Türktü,
Onları Araplaştırmak,için,
Mısır seferinden sonra,
2000 bin imam getirdi.
Kuranı Kerimi,ezberliyeceklerdi,
Bir kelime bilmiyeceklerdi.
Kul köle yetişecekti.
Derken derken,
Fatih Sultan Mehmet zamanında,
İlimde,bilimde,akılda,
Akşemsettinler sayesinde,
İleri olan Osmanlı,
İstanbulu fetetti.
Yavuz Sultan Selimin,
Hilafeti Osmanlı Devletine getirmesiyle.
Daha iyi olacak,Dünyaya hakim olacağım derken,
Dinle yapılan telkinlerle,
Askeri,idari eğitimde,
Uyuşukluk,gerilemeye başladı.
1699 Karlofça anlaşmasına kadar,
Devam etti.
Osmanlı Devleti,herşeyden ileriyken,
Gerilemeye başladı.
Hatta,
Matbaa bile,
300 sen sonra,
İbrahim Müteferikle ,başladı.
Halk cahildi,dahada cahilleşti.
Cengaverliği gitti.
Dörtyüz sene elimizde olan,
Balkanlar,
Subayların,
Alaylı ,mektepli,
İttihatçı,terakeci,çatışması ile,
Bırak ittihatçını bölüğü kırılsın,
derken,
Kendisinin kırıldığını ,
Farkında değildi.
Böylece Fransız ihtilali ile,
Milliyetçilik akımları ile,
Bakanlar elimizde gitti.
Yunanistan,Bulgaristan,
Karadağ,Mekedonya,
Of anam of
Gelde üzülme.
Oh olsun diyordu,Yunan,Bulgar,Romen kadınlar,
400 sene Osmanlı bizim gençlerimizi alıp,
Yeniçeri yapıyorları,
Erkeksiz kaldık.
Şimdi erkeklerimize kavuştuk.
Oh olsun şinanay yavrum şinanay.

Cemal Borandağ
15 Kasım 2017
Çanakkale Geçilmez.