20 Kasım 2017 Pazartesi

Hasta Adam OsmanlıŞalvarı,şaltak Osmanlı,
Eğeri,kaltak Osmanlı,
Ekende yok,biçende yok.
Yiyende,ortak Osmanlı,diyordu,
Kaygusuz Abdal.
Bir anlamda Osmanlının ruh halini,
Nede güzel anlatır.
1699 KARLOFÇA Anlaşması ile,
Durakladı.
İlim,bilim hak getire.
Denizin ,dalgalarına bıralmıştı.
Medreseler,dini eğitime ağırlık verdi.
Yakalayamamışlardı,çağı.
Çoktanda kaçmıştı.
Bizansın,son günleri gibi,
Cin,peri,hurilerle uğraşıyorlardı.
Din adamları.
Halk uyuşmuştu.
Akıl,mantık bilim hak getire.
Abdulhamit,
33 SENE SÜREN İSDİBTATDA,
Halk bunalmıştı.
Ama bir iyiliği oldu,
Üniversiteleri açıp,
Ben bu ordu ile,
Harp edemem,
Demiştir.
400 sene elimizde olan,
Balkanları kaybetmiştik.
Bütün yaşlı,subay,ast subayları emekli,etti.
Genç subaylara meydan kalmıştı.
Enver Paşa 35 yaşında,
Genel Kurmay Başkanı,
Sarayında,damadı olmuştu.
Orduya bir kan,bir can gelmişti.
Sanki,
Gençlerle bir heyecanlı,
Ne yapacağını bilmediler.
İlk işleri,
Abdulhamidi görevden almak,
Oldu.
Mehmet Reşat 1V Vahdettini ,
Getirdiler.,
O da uyuşuk,zekası gitmiş,
Apdal bir haldeydi.
Mustafa Kemalde yaverliğini yapmıştı.
Almanyaya gittiğinde ,yanındaydı.
Osmanlının durumunu,
Hazin bir şekilde,
Üzüntü ile izliyordu,inceliyordu.
Saraya damat yapmak isdediler,,
Böyle yakışıklı,damat olmayacak,
Kim damat olacaktı.
Mustafa Kemal istemedi.
İdealleri vardı,herhalde.
Ser veriri,sır vermezdi.
Osmanlını durumu,
Hatta şarkılarla,türkülerle dile gelmişti.
Şalvarı şaltak Osmanlı.
İkide bir Yeni çeri ayaklanması,
İstemezuk.
31 Mart gerici ayaklanmasında,
Musta Kemal,
Hareket Ordusunda Kurmay Başkanıydı.
Osmalı Ordusu,
Kendine çeki düzen vermesi gerek.
1881-1882 yılından itibaren,
Alman Ordusuyla,işbirliğine gidildi.
Onların Ordudaki gelişmeleri,
Top tüfek,teçhizat durumunu,
Strateji,taktik bilgileri,
Zaman zaman genç subayları,
Oraya eğitime gider,
Osmanlı Ordusuna,
Vatan,millet sevgisi yetmez.
Taktik teknik,strateji öğrenmeli.
Bir taraftanda,Gericilerle mücadele.
Din elden gidiyor,isyanları.
Bunlar hep tesadüf müydü,
Acaba.?
Yabancı devletler,
Osmanlıları ancak,
Din,dil,mezheple insanları,Birbirlerine düşürmek,
Parçala hükmet,
Sömürgeleri,Hindistan,Malezya,Avusturalya,Arabistan çöllerini,
Böyle yönettiler.
Osmanlı Devleti,
İngiltereye inşa ettirdiği,
Şehzade ve Reşadiye dretnotlarını,
Almaya hazırdı.paralarınıda ödediler.
Bu donanmayla Akdeniz ve Karadeniz ,
Güçlendirecekti.
Bu gemiler,Uluslar Arası Hukuka aykırı olarak,
İngiliz Deniz Lordu,
El koydu vermedi,hesapları vardı.
Osmanlı Savaş Bakanı Başkomutan Enver Paşa,
Bu durumu çaresiz kabul etme,yerine,
Taktik bir avantaj olarak kullanmaya karar verdi.
Alman Akdeniz filosuna bağlı,Dretnot-Kruvazör,
Goben ve Breslev 10 Ağutos 1914 de,
Çankkale Boğazından girdi.
Boğaz trafiğe kapatıldı.
Türk Bayrağı çekildi,
Gobene Yavuz Sultan Selim,
Refakat eden,krivazöre,
Breslava,Midilli adı verildi.
Bu gemileri takip eden,İngiliz Savaş gemileri,
Osmanlı karasuları ihlal ediyor,
Tahrik ediyorlardı.
Gökçeadaya gelip,
Boğazdan çıkmasına müseade etmiyorlardı.
İstanbula hareket eden Yavuz ve Midilli ,
Enver Paşanın emri ile,
Osmanlı savaş gemileri oldu.
Kardenize açıldı.
Osmanlını esas amacı,
Rus donanmasını tahrik ederek,
Rus gemilerinin,
Osmanlı gemilerine saldırtmak.
Ve böylece,
Almanya nın karşısında,
Artarda yenilgisi olan Rusyaya karşı,
İngiltere ve Fransaya savaş açmaksızın,
Tek taraflı,savaşa girerek,
Kaybedilen toprakları almak.,
Ruyanın,Odessa ve Sivastopal limanını,sebepsiz yere saldırdı,Top ateşlerine tuttu.
Osmanlı donanması.
Taplo ortadaydı.
02-07 Ksım 1914 de kadar,Rusya-İngilter-Fransa ,
Osmanlıya savaş ilan etti.
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Cemal Borandağ
18 Kasım 2017 Tuzla-İstanbul
Çankkale Geçilmez.